image

Warunki zwycięstwa - Quiz: Freedom!

1. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi w quizie. W przypadku remisu pod uwagę brany jest czas rozwiązania.
2. Zapisanie się do naszego newslettera.
3. Akceptacja regulaminu
Zacznij zabawę w naszym quizie. Żeby zobaczyć odpowiedzi, trzeba zahaczyć zgodę z postanowieniami Regulaminu na końcu quizu.

In which city is the game "Freedom!" set?

Select option

When did the Greek War of Independence begin?

Select option

Which European country did not support Greece during the War of Independence?

Select option

With which famous poet is the Greek War of Independence linked?

Select option

Who is the author of the words "Hymn to Freedom" ("Hymn to Liberty")? The text calls for the liberation of the Greeks from the Ottoman yoke and has been the anthem of Greece since 1864.

Select option

What was the most popular slogan of the Greek insurgents?

Select option

Who is the designer of the game "Freedom!"?

Select option

Which mechanic does not appear in the game "Freedom!"?

Select option

Which faction takes part in the game?

Select option

Which name has Messolonghi never borne?

Select option

Warunki zwycięstwa - Quiz: Freedom!

Zapisz się do newslettera i zahacz zgodę z postanowieniami Regulaminu, żeby zobaczyć odpowiedzi.

Quiz: Freedom!

Dziękujemy za rozwiązanie naszego quizu!
Imię i nazwisko:
E-mail:
Zgoda na wzięcie udziału w konkursie i zapisania się do newslettera:
In which city is the game "Freedom!" set?
...
When did the Greek War of Independence begin?
...
Which European country did not support Greece during the War of Independence?
...
With which famous poet is the Greek War of Independence linked?
...
Who is the author of the words "Hymn to Freedom" ("Hymn to Liberty")? The text calls for the liberation of the Greeks from the Ottoman yoke and has been the anthem of Greece since 1864.
...
What was the most popular slogan of the Greek insurgents?
...
Who is the designer of the game "Freedom!"?
...
Which mechanic does not appear in the game "Freedom!"?
...
Which faction takes part in the game?
...
Which name has Messolonghi never borne?
...